Vi stiller skarpt på mulighederne for at optimere alle led på tværs af din værdikæde og tilhørende salgskanaler samtidigt med, at du styrker både indtjeningen og kundeoplevelsen.

 

Du får inspiration til, hvordan vi hos Cepheo arbejder med at binde salgskanaler sammen og sikre, at der er styr på den bagvedliggende logistik, produkt- og stamdata, prissætning services osv.

 

Det gør dig bl.a. i stand til at reducere den tid, du bruger på at servicere forskellige typer af kunder samt skaber sammenhæng og genkendelighed fra kanal til kanal, hvilket understøtter et lettere salg af dine produkter.

 

Vi deler også konkrete eksempler på kundeerfaringer som inspiration til, hvordan du selv kommer videre på din digitaliseringsrejse.

 

I løbet af oplægget får du svar på, hvordan du:

 

  • skaber et solidt IT-grundlag for at digitalisere din samlede værdikæde.
  • får overblik over alle dine processer og hvordan du kan konsolidere din forretning på færre løsninger.
  • støtter op om dine retailere med den dokumentation, data og processer, de har brug for.

Se videoen her:

Vil du vide mere?

 

Kontakt vores salgsdirektør John T. Hummelgaard for en dialog om din virksomheds digitalisering.

 

Telefon: +45 2510 2050

 

Mail: jhummelgaard@cepheo.com