Mange virksomheder har i den seneste tid været nødt til at indgive konkursbegæring som følge af voldsomme markedsudsving. Vi påstår på ingen måde, at et solidt ERP-system ville have reddet disse virksomheder. Men i en dynamisk verden, hvor markedspåvirkende begivenheder forekommer oftere end før, vil vi gerne dele nogle af vores bedste tips til at gardere dig økonomisk mod volatiliteten.

 

Det hele starter med forhåndskalkuler

 

Du vil næppe blive overrasket over at støde på kalkuler i denne artikel. Du anvender dem sandsynligvis også i et stabilt marked. Men inden vi dykker ned i mere avancerede strategier, er det vigtigt at forstå vigtigheden af at have et solidt fundament for rentabilitetsstyring.

 

Kalkuler eller omkostningsberegninger giver virksomhederne et klart billede af de omkostninger, der er forbundet med fremstilling, distribution og salg af produkter eller tjenester. Det er afgørende for at kunne fastsætte priser, forudsige rentabilitet og styre virksomhedens omkostningseffektivitet og inkluderer ofte faktorer som materialeomkostninger, lønomkostninger, indirekte omkostninger (overheads), forventet salgspris og forventet salgsvolumen.

 

Men selvom kalkuler giver en værdifuld viden, giver de ingen absolut garanti mod markedsudsving. De skaber imidlertid et bedre udgangspunkt for bedre beslutningstagninger, når usikkerheden råder. Derfor er de et glimrende udgangspunkt for yderligere risikovurdering i forhold til markedet.

 

Hvad nu hvis?

 

Hvis kalkulerne altid var korrekte, behøvede du ikke læse denne artikel. Desværre lever vi ikke i en ideel verden, hvor alt går efter planen. Og fordi markedet svinger, er der brug for at opdatere kalkulerne. Vi kalder det revurdering af værdistyringen.

 

Værdistyring spiller nemlig en central rolle i at sikre rentabilitet på volatile markeder. En effektiv værdistyringsstrategi indebærer konstant revurdering af værdien af en virksomheds produkter eller tjenester baseret på ændringer i markedet. Det kan omfatte justeringer af prisstrukturer, produktportefølje og markedspositionering.

 

Vi ved også, at selv den mest avancerede værdistyringsstrategi ikke er i strand til at forudsige alle markedsudsving. Men ved at bruge et ERP-system, der leverer data- og analysefunktioner i realtid, kan virksomhederne tilpasse sig hurtigere, når ændringerne sker.

 

Den pris, du betalte sidste år

 

Det er vanskeligt at forudsige den fremtidige pris- og valutakursudvikling. Historiske data kan dog give en god indikation af, hvordan forskellige udsving påvirker rentabiliteten. Men selvom historiske data giver værdifuld information, skal vi huske, at de ikke kan forudsige fremtiden med absolut sikkerhed. Alligevel er der nogle ting, du kan gøre.

 

En klar strategi for prisjusteringer er vigtig i lyset af f.eks. øgede materiale- og produktionsomkostninger eller faldende efterspørgsel. Denne strategi bør være fleksibel og tilpasses til markedsvilkårene. Generelt indebærer det en tilpasning af prisstrukturer. Ved at være proaktiv med jeres prisstrategi kan din virksomhed beskytte rentabiliteten, når markedsforholdene ændrer sig.

 

Produktionsvirksomheder opererer ofte internationalt og er derfor følsomme over for valutaudsving, der kan have en betydelig indvirkning på omkostninger og indtægter. Det gør håndtering af valutarisici til en vigtig del af sikringen af rentabiliteten. Ved at anvende finansielle instrumenter såsom valutaterminer eller -optioner kan du bedre ruste dig mod ugunstige valutakursudsving og dermed sikre større forudsigelighed.

 

A-B-C, easy as 1-2-3?

 

En anden strategi, der kan hjælpe industrivirksomheder med at sikre rentabiliteten på volatile markeder, er ABC-analyser. Det er en metode til kategorisering af produkter eller kunder baseret på deres relative betydning for virksomhedens resultat. Analysen opdeler typisk elementerne i tre kategorier: A, B og C.

 

Kategori A omfatter de mest rentable produkter eller kunder, der tegner sig for størstedelen af indtægterne. Kategori B omfatter elementer af moderat betydning for rentabiliteten. Kategori C omfatter elementer af ringe betydning for rentabiliteten, men som ikke desto mindre kan være nødvendige for at opretholde en sammenhængende drift.

 

Selvom ABC-analyser kan hjælpe med at optimere ressourceallokeringen, er de heller ikke en absolut garanti for rentabilitet. Ikke desto mindre udgør de en nyttig ramme for prioritering af ressourcer, hvor der er størst behov for dem, og hurtig tilpasning til skiftende markedsbehov.

 

Gå fremtiden i møde med ERP


Markedsudsving er en naturlig del af det at drive virksomhed, og ingen strategi kan eliminere alle former for risici. Ikke desto mindre giver den rette brug af teknologiske værktøjer, dataanalyse og en strategisk tilgang dig bedre betingelser for succes i en verden, der er i konstant forandring.

 

Implementering af et ERP-system er ikke et "quick fix" for at imødegå morgendagens volatile markeder. Der medfølger ingen facitliste. Men et ERP-system er nok det tiltag, der giver dig de bedste forudsætninger for succes.

 

Ud over ovenstående tiltag kan vi nævne diversificering af leverandører, effektiv lagerstyring og optimering af logistikken som områder, hvor du kan bruge ERP til at imødegå morgendagens udfordringer.

 

Vi hepper på dansk industri: Deres succes er vores succes.

 

Skal ERP være dyrt, tidskrævende og kompliceret?

En almindelig opfattelse i mange virksomheder er, at ERP-projekter er lange, dyre og komplekse. Med Cepheo Axelerator behøver det ikke længere være sådan.


Læs mere om Cepheo Axelerator her.

Vil du vide mere?

Kontakt vores salgsdirektør John T. Hummelgaard for en dialog om din virksomheds digitalisering.

John T. Hummelgaard
Telefon: +45 4829 1806