Af Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Med et stadigt stigende pres for at reducere udledningen af drivhusgasser og tage vedvarende energikilder i brug bliver bæredygtighed en afgørende faktor for sektorens overlevelse og vækst. Men hvorfor, hvor og hvordan indfører du bæredygtige tiltag i din organisation?

 

Når alt kommer til alt, handler bæredygtighed ikke kun om at tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel efter renere energi. Det handler også om at sikre langsigtet rentabilitet og stabilitet i en branche, der gennemgår teknologiske og politiske forandringer.

 

Ulempen ved ikke at bevæge sig i en bæredygtig retning går langt ud over ideologiske principper. Det handler simpelthen om at følge med tiden, før den løber fra dig.

 

"It’s the right thing to do"

 

Hvad er bæredygtighed egentlig? I en ordsky, baseret på tilfældige interviews, vil "klima" og "miljø" sandsynligvis skille sig ud, men bæredygtighed i ordets egentlige forstand betyder faktisk "evnen til at vare ved over tid". Noget, der ikke bliver forældet. At det kan reproduceres. Og i et globalt perspektiv er klima og miljø en god indikator for, om noget er bæredygtigt eller ej.

 

Vi træder næppe nogen over tæerne ved at hævde, at energisektoren historisk set har bidraget til en hel del udledninger, uheldige påvirkninger af flora og fauna og andre forstyrrelser af klimaet og den naturlige balance. Forskning og klimaforandringer har vist os, at det ikke er bæredygtigt, og branchen er selv den første til at indrømme det.

 

Heldigvis er branchen selv nok også den, der er mest optaget af at løse problemet ved at omstille energiproduktionen fra fossil til fossilfri – og det hurtigt. Udvinding af fossile brændstoffer, som forårsager global opvarmning, luft- og vandforurening og ødelæggelse af habitater, er nu gradvist ved at blive udfaset, og energiproduktion fra vedvarende energikilder som solenergi, vindkraft, vandkraft og endda atomkraft vinder indpas.

 

Det er med til at reducere miljøpåvirkningerne på både kort og langt sigt og er et vigtigt tiltag for klimaet, miljøet og efterspørgslen. Det er simpelthen bæredygtigt. Men gode intentioner alene gør dig ikke bæredygtig. Først har du brug for innovation.

 

Teknologien fremskynder den grønne omstilling

 

Det er ikke nogen nem opgave at udvinde vedvarende energi. Naturressourcerne er ofte kendetegnet ved at være utilgængelige, kraftfulde og risikable at forædle. Det kræver i sig selv moderne og robust teknologi blot at skabe energi.

 

Når teknologien og infrastrukturen er på plads til at udvinde energien, kommer det store spørgsmål: Hvordan kan man strømline og optimere livscyklussen fra produktion til distribution og forbrug? Også her er svaret teknologi.

 

Sensorer og IoT-enheder kan overvåge produktion og forbrug i realtid og identificere områder, hvor det er muligt at reducere eller optimere processerne. Det kan føre til betydelige energibesparelser og reducere behovet for at bygge nye kraftværker. Effektivitetsforbedringer hjælper også med at reducere miljøpåvirkningen ved at minimere behovet for udvinding af råmaterialer og nedbringe mængden af affald.

 

Energilagringsteknologier, især batterier, bliver også stadig vigtigere for at integrere vedvarende energi i vores energisystemer. Sol- og vindenergi er afhængig af vejrforholdene, og energilagring giver os mulighed for at lagre overskudsenergi, når produktionen er høj, og bruge den, når der er behov for det. Batterier bliver billigere og mere effektive, hvilket gør det muligt at øge brugen af vedvarende energi.

 

Et andet vigtigt aspekt af teknologiens rolle i bæredygtig energi er brugen af kunstig intelligens (AI) til optimering af energisystemer. Det kan du læse mere om i den anden artikel i denne serie.

 

Bæredygtig energi er rentabel energi

 

Det bør nu stå klart, at et bæredygtigt fokus for energisektoren både er nødvendigt og muligt. Prikken over i'et er, at det faktisk også er rentabelt.

 

I fremtiden vil der være stadig strengere krav til bæredygtighed for energisektoren som følge af stigende miljøbevidsthed og lovgivningsmæssige tiltag. Parisaftalen (2030), Green Deal (2050) og en række andre initiativer tvinger industrien til at indføre grønnere løsninger. Godt for miljøet, men også godt for bundlinjen.

 

Bæredygtighedstiltag bliver både subsidieret og godt belønnet af myndighederne, som ønsker at fremskynde udviklingen. Desuden bliver bæredygtighed stadig vigtigere for at tiltrække investeringer. Seriøse investorer er nu i stigende grad på udkig efter virksomheder, som ikke kun leverer kortsigtede afkast, men som også tager ansvar for deres miljømæssige og sociale påvirkninger.

 

Virksomheder, der ikke kan demonstrere bæredygtig forretningspraksis, risikerer derfor at miste adgang til kapital og blive marginaliseret på markedet.

 

De virksomheder, der tør investere tidligt i bæredygtige teknologier og praksisser, vil ikke kun være i stand til at opfylde disse fremtidige krav, men også sætte standarden for resten af branchen. Omkostningerne kan være høje på kort sigt, men du vil være godt positioneret, når efterspørgslen efter vedvarende energi stiger, og reglerne strammes.

 

Sjældent har udtrykket "bliv ikke en dinosaur" været mere passende.

 

Denne artikel er den fjerde og indtil videre sidste i serien om fremtidens energiteknologi. Læs de tidligere artikler her:

 

Artikel 1 - Fremtidens energiteknologi: Toget buldrer derudaf

 

Artikel 2 - Fremtidens energiteknologi: Kunstig intelligens

 

Artikel 3 - Fremtidens energiteknologi: Er du sikker?

Vil du vide mere?

 

Kontakt vores salgsdirektør John T. Hummelgaard for en dialog om din virksomheds digitalisering.

 

Telefon: +45 2510 2050

 

Mail: jhummelgaard@cepheo.com