For i en verden, hvor adgangen til råvarer og ressourcer bliver stadig mere knap, kravene til bæredygtighed og sporbarhed øges, og marginerne bliver smallere, er data og kvalitet pludselig alfa og omega for lønsomheden. Hvis du vil have succes på markedet i dag, skal du anlægge en strategisk tilgang. Det er ganske enkelt slut med mavefornemmelser og happy-go-lucky-strategier. Du har brug for viden.

 

Den nok nemmeste og korteste vej til at opnå denne viden er det strategiske værktøj kaldet Hovedplan. Denne artikel giver dig en enkel introduktion til, hvad Hovedplan er, og hvilke fordele du kan opnå ved at tage den i brug.

 

Hvad er Hovedplan?

 

Hovedplan kan måske bedst beskrives som et strategisk planlægningsværktøj – en slags guide til din virksomhed. Den tager udgangspunkt i virksomhedens overordnede mål og vision og omfatter konkrete målsætninger, handlingsplaner og ressourceallokering med disse mål for øje. Det giver virksomheden et holistisk overblik over virksomheden og muliggør datadrevne beslutninger.

 

Formålet med en hovedplan er at opnå en værdioptimering af vareflowet. Det handler om at sikre, at ressourcerne er tilgængelige, når behovet opstår, og undgå unødvendige indkøb af varer. Ved at kombinere ordretilgang og budget giver hovedplanen din virksomhed et klart billede af, hvad du kan producere, hvis antallet af ordrer stiger, eller råvareforsyningen falder. Det hjælper dig med at justere kapaciteten og forstå de omkostninger, der er nødvendige for at imødekomme presset fra markedet.

 

Lad os f.eks. sige, at du oplever en pludselig stigning i efterspørgslen efter et bestemt produkt. Ved hjælp af hovedplanen kan du nemt identificere kapaciteten på dine produktionslinjer og se, om du har tilstrækkelig arbejdskraft og råvarer til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Hovedplanen giver dig også et klart overblik over de ekstra omkostninger, som opfyldelsen af den øgede efterspørgsel vil medføre.

 

Sådan reducerer Hovedplan din risiko

 

Ressourceallokering er og bliver en risikofyldt affære. Uanset om du beslutter dig for at reducere bemandingen i en given periode eller øge bestillingen af en given råvare, er der risici forbundet med at afvige fra den oprindelige plan. Selvom hovedplanen i sig selv aldrig vil kunne eliminere risikoen for at begå fejl, kan den give dig et opdateret og validt datagrundlag for at træffe en beslutning med mindst mulig risiko.


Ved at tage højde for ressourcekapacitet og potentielle produktionsstop kan virksomheden planlægge proaktivt for at minimere skader på projekter og produktioner. Det inkluderer identifikation af, hvilke ressourcer der kan flyttes eller omprioriteres for at undgå forsinkelser og reducere produktionsstop.


Hvis en vigtig maskine i produktionen f.eks. bliver ødelagt, kan du bruge hovedplanen til hurtigt at få overblik over, hvilke andre ressourcer der er tilgængelige, og allokere dem til at dække behovet. På den måde kan skaderne minimeres, og du kan sikre, at projektet fortsat leveres til tiden.

 

Økonomisk forudsigelighed også på volatile markeder

 

Det er jo meget fint at kunne planlægge med henblik på en optimal produktion. Men i sidste ende skal det også være rentabelt. Derfor er det godt at vide, at dig, der står med det økonomiske ansvar, også kan bruge hovedplanen til at simulere pengestrømmene.

 

I en optimal hovedplan justeres budgetterne efter indkøb, drift og salg. Det giver dig mulighed for at forudse pengestrømmene på en langt mere præcis måde end før. Hovedplan giver dig mulighed for bedre at planlægge økonomiske ressourcer og undgå uforudsete økonomiske udfordringer, selv når efterspørgslen eller råvarepriserne svinger.

 

Overvejer du at investere i et nyt eller opdateret produktionsanlæg? Hovedplanen hjælper dig med at analysere produktionsomkostningerne og sammenligne dem med driftsomkostningerne. Det giver dig en forståelse af, hvor mange penge der kan spares ved at flytte eller modernisere produktionen – og hvor hurtigt.

 

Hovedplan og bemanding

 

Hvordan påvirker produktionsmængden bemandingen? Producerer jeg lige så effektivt om mandagen efter en lang weekend som på en vilkårlig onsdag i oktober? Hovedplanen giver indsigt i, hvilke justeringer du kan og bør foretage for at opretholde effektiviteten, selv i tilfælde af afvigelser.


Lad os endnu en gang bruge eksemplet med produktionsvirksomheden, der oplever en midlertidig stigning i efterspørgslen efter et bestemt produkt. Hvor meget skal du øge bemandingen på den givne produktionslinje for at imødekomme efterspørgslen? Kan du reallokere ressourcer fra en anden linje? Hovedplanen giver dig et klart billede af produktionseffektiviteten og sikrer, at du kan levere produktet til tiden.

 

Shit in, shit out?

 

Dårlige data resulterer i upålidelig viden. Shit in, shit out. Derfor kræver det en høj grad af datadisciplin at få mest muligt ud af hovedplanen, hvor man løbende skal overvåge afvigelser og justere planen ud fra faktiske data.


Hovedplan er ikke et magisk værktøj, der løser alle problemer ved et snuptag, men ved at anlægge en langsigtet tilgang og justere den baseret på afvigelser kan virksomheden opnå betydelige forbedringer i rentabiliteten og effektiviteten.


Men i (manglen på) datadisciplin findes der også et rum for muligheder. Fuld dedikation til hovedplanen på ledelsesniveau giver unik indsigt i virksomhedens præstationer som helhed og på afdelingsniveau. Med andre ord giver dataene fra hovedplanen dig også mulighed for at identificere datagrundlaget, hvilket gør det nemt at identificere, hvor der eventuelt er mangler. Hovedplanen er på mange måder et selvdisciplinerende værktøj, der "giver dig besked", når dine data er utilstrækkelige.

 

Sådan kommer du i gang med Hovedplan

 

Implementering af en hovedplan kan virke overvældende. Men i virkeligheden kræver det ikke meget mere end disciplin og at sætte de data, du allerede har, i system. 

 

Hovedplan tager udgangspunkt i dit ERP-system. Hvis du fx bruger Dynamics 365, kræver kun lidt konsulentbistand at konfigurere hovedplanen. Resten er op til dig og din virksomhed.

 

Efter implementeringen vil din virksomhed have et værktøj, der giver dig et holistisk overblik og støtter dig i at træffe datadrevne beslutninger vedrørende optimering i alle led.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med Hovedplan i Cepheo, eller hvordan en hovedplan kan tilpasses din virksomhed? Kontakt os allerede i dag.

 

Cepheo har over 30 års erfaring med produktionsindustrien. Vi er specialiserede i at løse vores kunders udfordringer med velvalgt IT. Læs mere her for at vide, hvordan vores ekspertise skaber succes for din produktionsvirksomhed.

Vil du vide mere?

Kontakt vores salgsdirektør John T. Hummelgaard for en dialog om din virksomheds digitalisering.

John T. Hummelgaard
Telefon: +45 4829 1806